Verdampte verliezen gaan herleven?

Zijn er bij u verliezen van 2006 of eerder verdampt? Op basis van een advies van de Advocaat-Generaal raden wij aan om bezwaar te maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Wij lichten de situatie graag toe.

 

Wetswijziging in 2007

In 2007 is de Wet werken aan winst ingevoerd. Onderdeel van die wet vormde de beperking van het verrekenen van ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Vóór invoering van deze wet waren de ondernemingsverliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Door de wetswijziging werd deze periode echter ingekort tot negen jaar.

Dit zou echter betekenen dat verliezen ouder dan negen jaar per direct niet meer verrekenbaar zouden zijn. Omdat dit onwenselijk werd geacht, was er een overgangsregeling die bepaalde dat verliezen uit 2002 en eerder tot en met 2011 verrekenbaar zouden zijn. Deze verliezen verdampte dus in 2012.

 

Casus bij de Hoge Raad

Op dit moment moet de Hoge Raad oordelen over de vraag of die verliesverdamping wel toelaatbaar is. De belastingplichtige in deze casus wordt immers een al bestaand recht van verliesverrekening achteraf door wetswijziging ontnomen. De Advocaat-Generaal (A-G) heeft nu een advies aan de Hoge Raad uitgebracht, waarin hij tot de conclusie komt dat deze inperking van een bestaand recht ontoelaatbaar is. De A-G stelt dat deze inperking een schending van het recht op vrije eigendom is. Een dergelijke inperking is slechts toegestaan indien deze gerechtvaardigd kan worden (bijvoorbeeld bij het op proportionele wijze dienen van het publiek belang). Volgens de A-G is hiervan geen sprake, omdat de beperking van de verliesverrekening voornamelijk als budgettaire maatregel is genomen. Dit betekent dat de belastingplichtige alsnog deze verdampte verliezen zou mogen verrekenen. Het is echter afwachten of de Hoge Raad dit advies van de A-G zal overnemen.

 

Maak bezwaar!

In zijn conclusie merkt de A-G ook op dat naar zijn mening de inperking van alle al vóór 2007 bestaande verliezen ontoelaatbaar is. Ook een verliesverrekeningsrecht uit 2005 was namelijk op dat moment onbeperkt verrekenbaar en dit recht is achteraf door wetswijziging in 2007 ingeperkt.

Zijn er bij u verliezen verdampt in de jaren 2012 – 2015, dan raden wij aan om bezwaar te maken tegen een in die jaren opgelegde aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Is de bezwaartermijn voor de aanslagen al verlopen (hetgeen vaak het geval zal zijn), dan kan het aan te raden zijn om tegen de meest recente aanslag bezwaar te maken. Dit hangt af van uw situatie.

Uiteraard zijn wij graag bereid u te assisteren bij het maken van bezwaar. Neem ook vooral contact met ons op om uw situatie te laten beoordelen.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren