Verjaarde erfbelasting blijft verjaard

Als verschuldigde erfbelasting over buitenlands vermogen per 1 januari 2012 was verjaard, dan kan niet alsnog een navorderingsaanslag worden opgelegd, aldus de Hoge Raad. In zijn arrest van 3 maart 2017 wijst de Hoge Raad de mogelijkheid tot herleving van de bevoegdheid tot onbeperkte navordering van verjaarde erfbelasting af. Wij lichten de situatie hieronder graag verder toe.

 

Navordering

In Nederland mag een inspecteur navorderen indien er sprake is van informatie die hij ten tijde van het opleggen van de vastgestelde aanslag nog niet kende of niet behoorde te kennen. Als de inspecteur de informatie al wel behoorde te kennen, is voor navordering geen plaats, tenzij de belastingplichtige opzettelijk onjuiste informatie aan de inspecteur heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden.

Voor verschillende heffingen gelden verschillende termijnen waarbinnen een inspecteur mag navorderen. De hoofdregel hierbij is dat deze bevoegdheid vervalt na verloop van vijf jaar na het tijdvak waarover belasting verschuldigd is. De termijn voor in het buitenland gehouden vermogen of inkomensbestanddelen is twaalf jaar. Sinds 1 januari 2012 geldt een onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting op buitenlands vermogen. Dit betekent dat de navordering niet meer kan verjaren en oneindig kan worden nagevorderd.

 

Herleving navorderingstermijn verjaarde erfbelasting?

Sinds de invoering van de onbeperkte navordering voor erfbelasting over vermogen in het buitenland, per 1 januari 2012, is onduidelijk of de verjaarde erfbelasting onder de nieuwe wetgeving alsnog zou kunnen worden nagevorderd. Het betreft hier erfenissen van vóór 1999. De Hoge Raad heeft op 3 maart 2017 aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt. De Hoge Raad besloot dat de navorderingstermijn bij al verjaarde termijnen niet alsnog kan herleven. Volgens de Hoge Raad zou dat de rechtszekerheid te zeer aantasten.

 

Tot slot

De uitspraak betekent dat geen navorderingsaanslagen erfbelasting meer kunnen worden opgelegd ten aanzien van erfenissen van vóór 1999.

Mocht u een navorderingsaanslag erfbelasting (hebben) ontvangen welke betrekking heeft op de periode vóór 1999, dan kunt u op basis van deze uitspraak van de Hoge Raad bezwaar maken tegen deze navorderingsaanslag.

Wij zijn u uiteraard graag van dienst bij het opstellen van een eventueel bezwaarschrift.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding hiervan, neemt u vooral contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren