Verkoopprovisie toch onder tonnageregime!

De commanditair vennoot in een scheepvaart-CV ontving een provisie voor de verkoop van het schip. Eerder oordeelde het hof dat deze verkoopprovisie niet onder tonnageregeling viel. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat deze verkoopprovisie wel onder het tonnageregime valt.

 

Ander oordeel dan hof

In een eerder nieuwsbericht, berichtten wij dat het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de verkoopprovisie niet onder de tonnageregeling gebracht kan worden. De verkoopprovisie wordt door de commanditair vennoot ontvangen.

Het Hof heeft geoordeeld dat de werkzaamheden die de vennoot heeft verricht en waarvoor zij de verkoopprovisie heeft ontvangen, direct samenhangen met de exploitatie van het schip, maar dat dergelijke samenhangende werkzaamheden alleen dan kunnen leiden tot winst uit zeescheepvaart indien en voor zover de werkzaamheden in eigen beheer door de belastingplichtige zelf worden verricht. Doordat de CV het schip exploiteerde en de CV niet betrokken is geweest bij de facturering en betaling van de provisie oordeelde het hof dat de vennoot zelfstandig handelde en niet in haar hoedanigheid als commanditair vennoot van de scheepvaart-CV. De provisie kon niet worden gezien als resultaat uit zeescheepvaart.

De Hoge Raad komt in dit geval tot een ander oordeel. Het oordeel van de Hoge Raad strekt ertoe dat door de fiscale transparantie van de scheepvaart-CV de commanditaire vennoot een scheepvaartonderneming drijft. Het oordeel van het hof dat de verkoopprovisie samenhangt met de exploitatie van een zeeschip, is van feitelijke aard en wordt door de Hoge Raad gevolgd. Dit betekent dat de commanditaire vennoot aan alle voorwaarden voor het tonnageregime voldoet en de verkoopprovisie dus onder de gunstige tonnageregeling kan worden belast.

 

Gevolgen voor de praktijk

Zoals wij al in ons eerdere nieuwsbericht schreven, was de uitspraak van het hof naar onze mening slechts in specifieke gevallen van toepassing. Het hangt van de situatie af of een (verkoop)provisie onder de tonnageregeling valt. Door de uitspraak van de Hoge Raad zal het echter in meer gevallen mogelijk zijn om de (verkoop)provisie onder de tonnageregeling te laten vallen.

Indien u in uw geval twijfelt over de toepassing van de tonnageregeling, dan beoordelen wij uw situatie graag.

Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren