Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 aangepast!

Per 1 januari 2022 worden de regels met betrekking tot verliesverrekening in de vennootschapsbelasting zowel verruimd als beperkt. Mocht er bij u sprake zijn van verrekenbare verliezen of verwacht u deze? Beoordeel dan tijdig wat de gevolgen voor u kunnen zijn. Uiteraard kunnen wij u hierover adviseren.

In dit artikel bespreken wij de belangrijkste wijzigingen in de verliesverrekeningsmogelijkheden per 1 januari 2022.

Verruiming verliesverrekening per 1 januari 2022

Op dit moment is het mogelijk een verlies één jaar achterwaarts te verrekenen en zes jaar voorwaarts. Vanaf 1 januari 2022 wordt de verliesverrekening verruimd en is het mogelijk de verliezen onbeperkt voorwaarts te verrekenen.

De aanpassing in de verliesverrekening heeft ook gevolgen voor de geleden verliezen in het verleden. De nog bestaande verliezen op 1 januari 2022 worden onbeperkt in de tijd verrekenbaar. Dit betekent dat geleden verliezen vanaf 1 januari 2013 onbeperkt in de tijd verrekenbaar worden.

Beperking verliesverrekening per 1 januari 2022

De verrekening van verliezen kan op dit moment (nog) onbeperkt worden verrekend. Verliezen kunnen er daarom voor zorgen dat de winsten worden verminderd naar nihil, gevolg is dat er geen heffing van vennootschapsbelasting plaatsvindt. Dit scenario wil het kabinet voor multinationals beperken. Er komt daarom een beperking in de omvang van de te verrekenen verliezen.

Verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen zullen volledig verrekenbaar blijven met de behaalde winst. Boven de € 1 miljoen zal het verlies ‘slechts’ voor 50% verrekenbaar zijn met de belaste winst van dat jaar. Op deze manier zal een deel van de winst belast blijven met vennootschapsbelasting en zal een compensabel verlies aanwezig blijven. Deze verliezen blijven echter wel onbeperkt verrekenbaar in volgende jaren, met inachtneming van de geldende beperking.

Afsluitend

In de nieuwe regeling kunnen derhalve winsten tot € 1 miljoen volledig worden verrekend met de beschikbare verrekenbare verliezen. Het meerdere zal maximaal voor 50% kunnen worden verrekend met de beschikbare verrekenbare verliezen. Kortom de nieuwe verrekening regeling biedt zowel een verruiming als een beperking.

Mocht u willen weten wat voor invloed de nieuwe regeling op uw situatie heeft? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij kunnen u hierover adviseren.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren