Voorziening voor transitievergoeding?!

Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding voor werknemers ingevoerd. Voor werkgevers is het onder voorwaarden mogelijk om voor in de toekomst te betalen transitievergoedingen een fiscale voorziening te vormen. Wij lichten dit graag hieronder toe.

 

De transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers onder voorwaarden recht op een transitievergoeding, ongeacht of zij werkzaam zijn onder een vast of een tijdelijk contract. Wel dient het dienstverband ten minste 2 jaar te hebben geduurd. Als de werknemer zelf ontslag neemt, is er geen recht op een transitievergoeding, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Ook is er in een aantal specifieke situaties geen recht op de transitievergoeding, onder meer wanneer de werkgever failliet is, de werknemer minderjarig is of de AOW-leeftijd bereikt.

 

Voorziening vormen

Om een fiscale voorziening te vormen moet er worden voldaan aan een drietal vereisten: (1) de (toekomstige) kosten vinden hun oorsprong in het jaar waarin de voorziening wordt gevormd, (2) de kosten kunnen ook aan dat jaar toegerekend worden en (3) er is een redelijke mate van zekerheid dat de kosten gemaakt zullen worden. Overigens verschillen deze eisen van de eisen om commercieel een voorziening te vormen. De fiscale eisen zijn minder stringent, waardoor in bepaalde omstandigheden eerder een voorziening gevormd kan worden.

 

Voorziening transitievergoeding

Indien een transitievergoeding moet worden betaald, vinden deze kosten hun oorsprong in eerdere jaren. De vergoeding hangt immers samen met de looptijd van het dienstverband. Echter gedurende het dienstverband zal het geregeld onzeker zijn op welke manier het dienstverband eindigt. Indien men bijvoorbeeld al redelijk zeker weet dat een tijdelijk dienstverband na 2 jaar zal eindigen, is het vormen van een voorziening zeker mogelijk. Dit zal echter niet in de regel voorkomen. Niettemin is het mogelijk om op basis van ervaringscijfers een inschatting te maken van de kans dat een transitievergoeding in de toekomst betaald zal moeten worden. Op basis van dergelijke ervaringscijfers kan naar onze mening een transitievergoeding gevormd worden.

Het vormen van een dergelijke voorziening heeft 2 voordelen: ten eerste is eenmalig een belastingvoordeel te behalen, indien de totale voorziening voor het personeelsbestand van jaar tot jaar weinig schommelingen zal kennen. Ten tweede worden kosten naar voren gehaald, waardoor een cashflowvoordeel wordt behaald.

Uiteraard zijn wij graag bereid de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Mocht u vragen hebben, neem vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren