Weekers consulteert bedrijfsleven over verbeteringen werkkostenregeling

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën gaat via een consultatie onder het bedrijfsleven en de fiscale adviseurs peilen of er een breed draagvlak bestaat voor verdere verbetering en vereenvoudiging van de werkkostenregeling. In de verkenning ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’ die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurde, worden hiervoor opties geschetst.

Op dit moment past ongeveer 10 tot 15% van de werkgevers de werkkostenregeling toe. De verwachting is dat dit aantal in 2013 nog zal oplopen tot zo’n 20%. Maar Weekers vindt dat dit nog beter kan en moet: “Vereenvoudiging op basis van een noodzakelijkheidscriterium is het belangrijkste uitgangspunt in de verkenning. Dit betekent dat een werkgever de zaken die zijn werknemers nodig hebben voor hun werk, voortaan volledig onbelast mag vergoeden. De basisregels gelden dan voor iedereen, maar het is meteen duidelijk dat dit bij een tuinman om andere spullen gaat dan bij een accountant.” De vraag of die zaken ook privé gebruikt kunnen worden, wat op dit moment vaak bepalend is voor de vraag of en in welke mate sprake is van belastbaar loon, speelt onder het noodzakelijkheidscriterium niet langer een rol. Van belang is dan of de werkgever van oordeel is dat de voorziening noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden.

Weekers vindt het van belang dat de aanpassingen van de werkkostenregeling een breed draagvlak hebben. “De introductie van een open norm als het noodzakelijkheidscriterium betekent een majeure wijziging van het loonbegrip. Aan de ene kant biedt het veel vrijheid aan de werkgever, tegelijkertijd vervalt de zekerheid die gedetailleerd omschreven vrijstellingen bieden. Ik wil een dergelijke wijziging dan ook alleen doorvoeren als daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak bestaat. Daarom start volgende week de consultatie van onder andere werkgevers en de fiscale adviespraktijk. Individuele ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen via een internetconsultatie hun inbreng geven. Ik hoop op een flink aantal reacties,” aldus de staatssecretaris.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren