Weekers versoepelt tijdelijk inkeerregeling voor zwartspaarders

Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen vanaf 2 september 2013 gebruik maken van een tijdelijk versoepelde inkeerregeling. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekendgemaakt. Deze maatregel hangt samen met het Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

“Zwartspaarders doen er goed aan zich te melden bij de fiscus. De Belastingdienst kan straks tot 12 jaar terug aanslagen en boetes opleggen bij zwartspaarders en fraudeurs. Mensen die zichzelf melden voor 1 juli volgend jaar, ontlopen de boete. Daarna is het klaar met de coulance”, aldus Weekers.

De inkeerregeling wordt tijdelijk versoepeld omdat er een nieuw heffingssysteem komt voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem krijgen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus. De regels voor kwaadwillenden worden echter strenger. Zij kunnen nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingsysteem krijgen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bedraagt dan 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedraagt dan 60 procent van de ontdoken belasting.

De regeling vloeit voort uit het gisteren bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Belangstellenden konden zich eerder dit jaar via een internetconsultatie uitspreken over het wetsvoorstel. Als gevolg van de consultatie is het wetsvoorstel, dat er onder andere voor zorgt dat belastingplichtigen eerder duidelijkheid krijgen over hun aanslag, op een aantal punten aangepast.

Zo kan de aanslag alleen op verzoek van de belastingplichtige worden herzien. In het voor internetconsultatie aangeboden wetsvoorstel was voorzien in de bevoegdheid van de inspecteur om de aanslag ook uit eigen beweging te herzien. Dit is vervallen. Daarnaast behouden belastingplichtigen rechtsbescherming bij afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de voorlopige aanslag na de aangifte in de regel verdwijnt en wordt vervangen door één aanslag, en dat doorgeven van wijzigingen op die aanslag eenvoudiger wordt. Belastingplichtigen kunnen voortaan tot 18 maanden na de aangifte via hun eigen belastingdomein de aanslag aanvullen, ofwel soepel herzien. Aanvullingen of kleine wijzigingen hoeven dan niet meer als bezwaar behandeld te worden, wat een hoop bureaucratische rompslomp scheelt. Ook is toegevoegd dat de opschorting van de uiterste termijn voor het vaststellen van de definitieve aanslag maximaal zes maanden kan duren.

De voorgestelde aanpassingen in de wet ondersteunen het streven om alle belastingbetalers een eigen berichtenbox te geven waarmee met de Belastingdienst gecommuniceerd kan worden. Daarmee verdwijnen miljoenen blauwe enveloppen, en wordt het verkeer tussen burger en Belastingdienst digitaal en een stuk informeler. Voor de toeslagen bestaat deze mogelijkheid al.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren