Willekeurige afschrijving en tonnageregime

In 2009 – 2013 was het mogelijk om investeringen willekeurig af te schrijven. Ook voor investeringen in zeeschepen is van deze faciliteit gebruik gemaakt. Na een periode van 10 jaar moet het mogelijk zijn om het gunstige tonnageregime op deze schepen toe te passen. Wij voorzien echter dat door slechte timing tot 20 jaar moet worden gewacht.

Opzet investering

Met name in de jaren 2010 en 2011 is gebruik gemaakt van de willekeurige afschrijving op zeeschepen. Op het zeeschip mag – op basis van deze faciliteit –  in 2 jaar worden afgeschreven tot de fiscale boekwaarde.

Op zeeschepen die in Nederland worden gemanaged wordt fiscaal vaak de tonnageregeling toegepast. Dit betekent dat niet het reguliere regime van toepassing is, maar de fiscale winst wordt berekend op basis van de netto-tonnage van het schip. Dit regime kan echter alleen in het eerste jaar dat sprake is van kwalificerende winst uit zeescheepvaart worden aangevraagd of na vaste periodes van 10 jaar. De tonnageregeling en de willekeurige afschrijving kunnen niet tegelijkertijd worden toegepast (behoudens mogelijk een specifieke uitzondering in 2009). Dit betekent dat de tonnageregeling pas na 10 jaar kan worden toegepast.

Mismatch jaren en wetgeving

Het begrip jaar betekent  in de context van deze regeling voor vennootschappen echter boekjaar. In veel gevallen heeft de investeringsvennootschap extra boekjaren door de ontvoeging en voeging in fiscale eenheden. Op het eerste oog is dat gunstig: de 10 jaar zouden immers sneller voorbij zijn, zodat het tonnageregime eerder kan worden toegepast. Want hoewel de willekeurige afschrijving in het begin gunstig is, na de periode van 2 jaar is het schip volledig afgeschreven en wordt fiscaal sneller belastbare winst gemaakt.

De wetgeving steekt echter een stokje voor het versnellen van die periode van 10 jaar. In de wet staat dat de willekeurige afschrijving wordt teruggenomen indien binnen 10 kalenderjaren na de investering wordt overgegaan naar het tonnageregime.

Hierdoor kan echter de omgekeerde situatie ontstaan. Stel dat een investering in 2010 is gedaan. De wet stelt dan dat het tonnageregime niet mag worden toegepast vóór 2020. Door ontvoeging en voeging in fiscale eenheden, kan het zo zijn dat de 10 boekjaren echter al eind 2018 voorbij zijn. De tonnageregeling kan dan enkel ingaan vanaf 2019 of vanaf 2029. Om te voorkomen dat de willekeurige afschrijving wordt teruggenomen, zou dan pas in 2029 de tonnageregeling kunnen worden toegepast. Dit is naar onze mening nooit de bedoeling van de wetgever geweest.

Oplossing en actieplan

De eenvoudigste oplossing in deze gevallen is om te bezien of de boekjaren en kalenderjaren opnieuw ‘aangesloten’ kunnen worden. Als dat niet het geval is, zijn alternatieve oplossingen ook mogelijk. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie.

Voor willekeurige afschrijvingsstructuren raden wij aan om te checken wat de situatie met boekjaren en kalenderjaren is. Mocht geen aansluiting met de 10 jaar gevonden kunnen worden, dan moet worden bezien of een eenvoudige of complexere oplossing uitkomst kan bieden.

Neemt u bij vragen vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren